De har dött på oli­ka sätt, av kniv­hugg, påk­slag el­ler av skott­ska­dor.

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■ANTOINE MBAO BOGO,

ord­fö­ran­de för Rö­da kor­set i Cen­tral­af­ri­kans­ka re­pu­bli­ken, ef­ter att hjälp­ar­be­ta­re hit­tat krop­par­na från 115 dö­da män­ni­skor i sta­den Bang­as­sou. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.