Så skul­le Sve­ri­ge han­te­ra kri­get

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Do­ku­men­tä­ren ”Om kri­get kom” vi­sar för­sva­rets för­sök att re­kon­stru­e­ra hur en in­va­sion av Sve­ri­ge skul­le ha kun­nat gå till. In­spel­ning­ar­na är kom­plet­ta med iscen­sat­ta press­kon­fe­ren­ser. SVT1 18.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.