Tuff barn­dom för tvångs­pla­ce­rad

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Joc­ke blev om­hän­der­ta­gen av myn­dig­he­ter­na som ti­o­å­ring. Do­ku­men­tä­ren ”Hal­lå – hör ni mig!” be­rät­tar hans histo­ria som ge­nom­sy­ras av dro­ger, svek, över­grepp och kri­mi­na­li­tet – men ock­så av hopp. SVT2 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.