Kom­mer bäv­rar­na nä­ra in­på li­vet

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Bäv­rar är skyg­ga djur som in­te gör så myc­ket vä­sen av sig. Men de är vin­na­re i den svens­ka na­tu­ren. Gna­gar­nas liv skild­ras i den fin­länds­ka do­ku­men­tä­ren ”Li­vet i bä­ver­dam­men”.

Kun­skaps­ka­na­len 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.