Ba­ga­re lu­ras med si­na tårt­ba­kel­ser

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I fjär­de de­len av ”Det sto­ra tårtsla­get” ska de täv­lan­de soc­ker­ba­gar­na gö­ra tår­tor som ser ut som nå­got an­nat. Det blir sö­ta ska­pel­ser som lik­nar allt från en na­ken­katt till en hand­väs­ka.

Sju­an 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.