Bra­ve­he­art

ÄVEN­TYR

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

En episk skild­ring av den skots­ke fri­hets­käm­pen Wil­li­am Wal­la­ce (Mel Gib­son) och hans kamp mot brit­tis­ke kung Ed­ward I på 1200-ta­let. Det finns ett gri­pan­de män­ni­sko­ö­de, mitt i all blo­dig ac­tion. (USA, 1995) TV8 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.