Jim­my Kim­mel blir värd för Oscars igen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Årets su­pers­kan­dal på Oscars­ga­lan, då fel film ut­ro­pa­des till vin­na­re, var in­te gala­vär­den Jim­my

Kim­mels fel. Det ul­ti­ma­ta be­vi­set på det är kanske att han nu fått för­tro­en­det att le­da värl­dens störs­ta film­ga­la även näs­ta år.

”Att le­da Oscars­ga­lan var höjd­punk­ten på min kar­riär. Och om ni tyc­ker att vi pa­ja­de slu­tet i år – vän­ta ba­ra tills ni ser vad vi har pla­ne­rat till 90-års­ju­bi­le­et”, skäm­tar Kim­mel i ett ut­ta­lan­de som re­fe­re­ras av CNN.

Att War­ren Be­at­ty och Faye Du­na­way läs­te upp fel vin­na­re till ga­lans tyngs­ta pris, årets film, an­ses va­ra år­hund­ra­des Oscars­kan­dal. Tea­met bakom La la land ha­de fått si­na sta­ty­et­ter och var halv­vägs in i si­na tack­tal när kall­duschen kom: Moon­light var den egent­li­ga vin­na­ren. Bakom tab­ben låg re­vi­sions­fir­man som haft som upp­drag att över­va­ka röst­räk­ning­en.

Näs­ta års ga­la är den 90:e i ord­ning­en och äger rum den 4 mars, som van­ligt på Dol­by Theat­re i Los Ang­e­les. (TT)

Bild: CHRIS PIZZELLO/TT

EN GÅNG TILL. Jim­my Kim­mel ska le­da Oscars­ga­lan igen näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.