50

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

FÅNG­AR har rymt från det störs­ta fäng­el­set i KongoKins­ha­sas hu­vud­stad Kins­ha­sa, en­ligt en ta­les­per­son för lan­dets re­ge­ring. Rym­ning­en sked­de ef­ter det att an­häng­a­re till den fängs­la­de krist­ne sekt­le­da­ren Ne Mu­an­da Nse­mi ha­de gått till an­grepp mot an­stal­ten.

Nse­mi, som är en av rym­ling­ar­na, greps i mars ef­ter åt­skil­li­ga våld­sam­ma sam­man­drabb­ning­ar mel­lan hans an­häng­a­re och po­li­sen. (Tt­reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.