Aka­de­mi­bok­han­deln såld

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

In­du­stri­grup­pen Vo­la­ti kö­per Aka­de­mi­bok­han­deln och dot­ter­bo­la­get Bo­kus av risk­ka­pi­tal­bo­la­get Ac­cent Equi­ty. Kö­pet sker till ett be­dömt rö­rel­se­vär­de på 760 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.