TVIST.

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Bygg­na­den från 1872 har för­satt sin äga­re i en kne­pig sits. Re­no­ve­rings­be­ho­vet ef­ter en vat­ten­ska­da går in­te att mo­ti­ve­ra rent eko­no­miskt sam­ti­digt som riv­nings­för­bud gäl­ler. Nu står det klart att kom­mu­nen in­te hel­ler äör in­tres­se­rad av att lö­sa in fas­tig­he­ten.

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.