Hög­hus i Her­ting stop­pas

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Fa­bo får ing­et ge­hör för att byg­ga ett hög­hus vid in­far­ten till Her­ting. Tan­ken har mötts av om­fat­tan­de kri­tik och nu skic­kas för­sla­get till­ba­ka för en om­be­ar­bet­ning. Så­väl sit­tan­de sty­re som op­po­si­tio­nen är ock­så de mot hög­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.