Al­ler­gi­ker i Hal­land i re­cept­topp

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HAL­LAND: En­ligt sta­tistik som ny­hets­by­rån Sirén har ta­git fram är hallän­ning­ar­na de som häm­tar ut mest al­ler­gi­me­di­cin på re­cept per in­vå­na­re, 332 re­cept per in­vå­na­re.

– Det kan till ex­em­pel va­ra an­ti­his­ta­mi­ner, nässpre­jer och ögon­drop­par, sä­ger Hen­ny Ryd­berg, ut­re­da­re på So­ci­al­sty­rel­sen.

Snit­tet i Sve­ri­ge lig­ger på 296 re­cept per tu­sen in­vå­na­re. Minst re­cept­för­skri­ven al­ler­gi­me­di­cin häm­tas ut i Jämt­land, 208 re­cept per tu­sen in­vå­na­re. Re­cept­fria me­di­ci­ner är in­te med­räk­na­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.