Fakta:

153 band­vag­nar

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Band­vagn 410.

BAE Sys­tems Hägglunds i Örnsköldsvik.

An­tal: FMV (För­sva­rets ma­te­ri­el­verk) har be­ställt 153 vag­nar.

Pris: 1500 mil­jo­ner kro­nor för al­la, in­klu­si­ve kring­ut­rust­ning.

Ut­form­ning: Två sam­man­kopp­la­de vag­nar med mid­je­styr­ning och driv­ning på al­la fy­ra ban­den.

Topp­fart: Av sä­ker­hets­mäs­si­ga skäl be­grän­sad till 70 km/tim. När den sim­mar i vat­ten är max 4 km/tim.

Bräns­le­för­bruk­ning: Fem li­ter mi­len, ful­las­tad i 70 km/tim.

Lut­ning: Kla­rar 35 gra­der i sid­led och 31 gra­der upp­för el­ler ned­för.

Vikt: 16 ton, men det går att mon­te­ra av de yt­ters­ta ke­ra­mis­ka skydds­plat­tor­na för att spa­ra in 2,5 ton.

Last­ka­pa­ci­tet: Kan trans­por­te­ra 3

ton.

Be­väp­ning: En­de­ra ett va­pen­torn med tung kulspru­ta som styrs med joy­s­tick och en tv-skärm in­i­från vagnen – el­ler en mon­te­rad kulspru­ta som sköts av en sol­dat som står upp ge­nom en luc­ka. Va­ri­an­ter: Ur­sprungs­ver­sio­nen har en bak­vagn där det sit­ter sex sol­da­ter med ut­rust­ning. På am­bu­lans­ver­sio­nen kan man skju­ta in två bå­rar i bak­vag­nen, som även rym­mer två sjuk­vår­da­re. Led­nings­ver­sio­nen är prop­pad med sam­bands­ut­rust­ning och skär­mar. Luft­vär­nets har fy­ra ro­bo­tar på en av­skjut­nings­ramp där bak. En ver­sion ska ha ar­til­le­ri­lo­ka­li­se­rings­ra­darn Art­hur på fla­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.