Ton­å­ring kör­de från po­li­sen

Hallands Nyheter - - Nyheter - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Ton­å­ring­en ja­ga­des av po­li­sen och tving­a­de mö­tan­de for­don att vä­ja ut i vägre­nen.

Det var i slu­tet av de­cem­ber som ton­å­ring­en, ut­an kör­kort, var ute och kör­de bil till­sam­mans med en vän i Fjärås. Po­li­sen följ­de ef­ter bi­len då kör­sät­tet var grovt oakt­samt. Bi­len brom­sa­de in­te in­för kors­ning­ar och när den gjor­de en om­kör­ning fick mö­tan­de bi­lar hål­la till hö­ger för att und­vi­ka kol­li­sion. Bi­len ska ock­så flu­git över ett fart­hin­der.

Trots att ef­ter­föl­jan­de po­lis­bil ha­de blå­ljus och si­re­ner på så stan­na­de in­te ton­å­ring­en. Po­li­sen har vitt­nat om att det gick ”rus­kigt fort” att de höll an­dan fle­ra gång­er.

Ton­å­ring­en skyl­ler på att han het­sa­des av sin kom­pis och me­nar att han visst brom­sa­de fö­re kors­ning­ar­na och att om­kör­ning­en var helt nor­mal.

Tings­rät­ten fin­ner dock, pre­cis som åkla­ga­ren, att det hand­lar om grov vårds­lös­het i tra­fik och olov­lig kör­ning, grovt brott. Han döms av Var­bergs tings­rätt till ung­doms­tjänst i 35 tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.