19 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Maj och Maj­ken namns­dag. Maj (el­ler May) är ett svenskt namn, san­no­likt bil­dat av må­nads­nam­net maj. Möj­li­gen är det ock­så en kort­form av Ma­ja. Maj bör­ja­de an­vän­das på 1870-ta­let. På 1920–40-ta­len var det po­pu­lärt i sam­man­sat­ta namn, som Maj-britt el­ler Maj­lis. Un­ge­fär 23 000 bär nam­net, cir­ka 10 500 har det som till­tals­namn. Maj­ken kom­mer från tys­kans Ma­ri­ken som i sin tur är en smek­form av Ma­ria i be­ty­del­sen ”lil­la Ma­ria”. Maj­ken kom hit på 1500-ta­let. På 1910–30-ta­len var det po­pu­lärt. Cir­ka 5 400 he­ter Maj­ken, om­kring 3 100 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.