Fi­nal än­nu en gång för Kristi­an­stad

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Re­ge­ran­de svens­ka mäs­tar­na IFK Kristi­an­stad får spe­la än­nu en Sm-fi­nal. Den här gång­en mot Alingsås.

Det blev näm­li­gen se­ger med 30–27 i den fjär­de se­mi­fi­na­len borta mot Ystads IF, trots un­der­läge 14–18 i pa­us.

– JAG TYC­KER att vi tog tag i det i and­ra halv­lek, vi bör­ja­de smäl­la på li­te och spe­la hand­boll. Jag tyc­ker in­te att vi gjor­de det i förs­ta och ska va­ra väl­digt gla­da att vi ba­ra låg un­der med fy­ra mål då, sä­ger åt­tamål­skyt­ten Al­bin La­ger­gren till C Mo­re.

YSTAD JA­GA­DE PÅ slu­tet, men när de­ras åt­tamåls­skytt Ham­pus An­ders­son pric­ka­de rib­ban med drygt en mi­nut kvar var sla­get för­lo­rat.

Kristi­an­stad får pre­cis som de två se­nas­te åren spe­la fi­nal mot Alingsås, som är ute ef­ter att bry­ta skå­ning­ar­nas do­mi­nans.

– De är i otro­lig form, så det blir en väl­digt tuff match. Det ska bli ofant­ligt ro­ligt att stå i Mal­mö igen, sä­ger La­ger­gren in­för fi­na­len som av­görs den 27 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.