VI SOM VILL TILL SPETS

Hallands Nyheter - - Sporten -

V75-1. 1 Di­noz­zo Ya­moz kan öpp­na bra men 5 So Gå Ika­ros är rik­tigt snabb i volt­start och bör ta sig för­bi. 6 Floyd P Bo­ko är bra ut, bra spetschans från spring­spår.

V75-2. 3 Ge­nu­in Bo­ko är snabb ut och har bra lä­ge. Spetschans.

6 First Lo­ve Bo­ko är snabb ut och trivs i spets så det blir ladd­ning och hon har bäst spetschans.

V75-3. 2 Au­to­bahn öpp­na­de bra se­nast och kan ab­so­lut ta hand om led­ning­en. 4 Raclet­te har spet­sat tre av sex och är ett spets­bud men lär släp­pa. 7 Se­te och 8 Jo­ker Too­ma vill bå­da va­ra först fram­me och kö­ras i spets.

V75-4 1 Sort Gull har spet­sat tre

av sju i Sve­ri­ge och har lä­get.

2 Lill Mic­ke är kvick i be­nen och

4 Odins My har öpp­nat bra ti­di­ga­re men spetsfa­vo­rit är Sort Gull.

V75-5. 1 Se­ri­ous Try är snabb ut men kan få pro­blem att sva­ra

4 Re­gent Zet. 6 He­ro Sjö­ham­mar och 7 Thai­ger Ex­clu­si­ve lad­das. En svår­be­dömd spets­strid.

V75-6. 1 Twis­ter Bi är snabb ut och 1609 är ett plus men det blir tuff kör­ning. Di­stan­sen gyn­nar även 4 Sha­dow Wood­land och tip­set är att han tar sig för­bi. Även

5 Tar­get Kro­nos lad­das men Sha­dow är spetsfa­vo­rit.

V75-7. 2 An­to­nio Ta­bac kan öpp­na. 3 Mell­by De­mon lad­das och kan öpp­na lik­som 4 Do­na­tel­la Cen­ter men 5 Önas Igor och fram­för allt 8 M T In­si­der är tro­li­gen vas­sa­re, spetsfa­vo­rit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.