Ame­ri­cana­ka­val­kad: Fem band på en kväll

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Gran­s­ti­gen Pro­mo­tions, kon­ser­tar­ran­gö­rer­na som fick HN:S kul­tur­pris 2016, le­ve­re­rar ame­ri­ca­na-spel­ning­ar i Tryck­hal­len i Fal­ken­berg på lö­pan­de band. På lör­dag kväll

kom­mer The Mul­li­gan Brot­hers från Mo­bi­le, Ala­ba­ma. Mis­sar ni dem i hel­gen kom­mer de även spe­la i Halm­stad 24 maj. På lör­dag kväll

kom­mer ock­så Mi­les Ni­el­sen & The Rus­ted He­arts till Tryck­hal­len. (En re­cen­sion och bil­der från kväl­len kom­mer på hn.se på söndag och i mån­da­gens tid­ning.) På söndag kväll är det ame­ri­cana­fes­ti­val på Bru­ket i Var­berg. Dit kom­mer Tom Kim­mel, Eva Hil­le­red och Annika Feh­ling plus den lo­ka­le vi­sar­tis­ten Cal­le Karls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.