”Hand­väs­kans dag”: Två kän­da kvin­nor till Var­berg

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

På söndag, på den ny­in­stif­ta­de ”Hand­väs­kans dag” kom­mer Las­se Di­dings sta­ty fö­re­stäl­lan­de kvin­nan med hand­väs­kan till Var­berg. 13.30 i Pil­ha­gen över­läm­nas sta­tyn till mu­sei­chef Cur­ry Hei­mann på Hal­lands Kul­tur­hi­sto­ris­ka Mu­se­um. Lands­höv­dning Lena Som­mestad och kom­mu­nal­råd Ja­na Nils­son kom­mer ock­så fin­nas på plats. Först ska sta­tyn stå i Vil­la Wä­rings träd­gård. Se­na­re kom­mer den sy­nas bå­de på Var­bergs fäst­ning och runt om i lan­det. Un­der da­gen kom­mer Tess Asplund ta emot ”Årets hand­väs­ka” och ett sti­pen­di­um på 25 000 kro­nor. Bil­den på Tess Asplund spreds över he­la värl­den i maj 2016 när hon ställ­de sig fram­för runt 300 na­zis­ter, och knöt nä­ven i luf­ten, un­der en de­mon­stra­tion i Bor­länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.