Moss­me­del fix­ar snabbt gräs­mat­tan

Hallands Nyheter - - Konsument -

TEST: Har du grans­kat gräs­mat­tan? Den mil­da vin­tern kan ha gett fart åt mosstill­väx­ten när gräs­klip­pa­ren in­te va­rit i far­ten och hål­lit den un­der kon­troll. Råd & rön har tes­tat fem oli­ka me­del. När be­ty­gen vik­tats sam­man blev Mos­sa från Al­go­min bäst i test, med högst be­tyg av al­la för gräs­mat­tans ut­se­en­de. Pro­duk­ten är till­ver­kad av al­ger. Högst be­tyg av al­la för direkt mos­sef­fekt fick Stop­par mos­sa från Wei­bulls. Med to­tal­be­ty­get pla­ce­ra­de den sig dock näst sist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.