KO stäm­mer kon­ser­tar­ran­gör

Hallands Nyheter - - Konsument -

BIL­JET­TER: Får kon­ser­tar­ran­gö­rer hind­ra en kon­su­ment att säl­ja el­ler ge bort sin bil­jett? Det vill Kon­su­ment­om­buds­man­nen, KO, få svar på ge­nom att stäm­ma Lu­ger. Vid någ­ra kon­ser­ter har ba­ra per­son­li­ga bil­jet­ter sålts. Sak­nas nam­net för­tryckt på bil­jet­ten ris­ke­rar man att in­te bli in­släppt. Man kan in­te ge bort sin bil­jett. Det blir Pa­tent- och mark­nads­dom­sto­len som får av­gö­ra vad som är skä­ligt.

KO ser in­te rätts­fal­let som ett in­lägg i de­bat­ten om andra­hands­för­sälj­ning av bil­jet­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.