Po­li­san­ställds bil ex­plo­de­ra­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Bi­len som ska­da­des i en ex­plo­sion i skåns­ka Ve­be­röd i går mor­se till­hör en po­li­san­ställd, be­kräf­tar Mal­mös po­lis­mäs­ta­re Ste­fan Sin­téus för Kvälls­pos­ten. Bi­len stod par­ke­rad ut­an­för en vil­la och inga per­so­ner ska ha kom­mit till ska­da. Po­li­sen vet in­te om brot­tet var rik­tat mot bi­lens äga­re.

– Ären­det kom­mer an­tag­li­gen att lan­da i en an­mä­lan om all­män­far­lig öde­läg­gel­se, sä­ger Cal­le Pers­son vid po­li­sen i re­gi­on Syd. (TT)

FOTO: JO­HAN NILS­SON/TT

Avspärr­ning­ar kring den spräng­da bi­len i Ve­be­röd i Skå­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.