Fun­na kvar­le­vor iden­ti­fi­e­ra­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Den 3 april i år hit­ta­des en kropp i sam­band med ett gräv­ar­be­te på en ar­bets­plats i Nor­danå i Staffanstorps kom­mun. Nu har po­li­sen iden­ti­fi­e­rat krop­pen som kvar­le­vor­na från en kvin­na, född 1984, som an­mäl­des för­svun­nen i Mal­mö i de­cem­ber 2002.

Ini­ti­alt ut­red­de po­li­sen ären­det som ett för­svin­nan­de, men i bör­jan av 2003 in­led­des en mordut­red­ning. Hös­ten 2003 hit­ta­des den 18-åri­ga kvin­nans kra­ni­um i en bok­skog i To­rup av en svamp­ploc­ka­re. (TT)

FOTO: EMIL LANGVAD/TT

I bör­jan av april hit­ta­des en kropp i sam­band med ett gräv­ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.