SD boj­kot­tar TV4

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na tän­ker in­te släp­pa fram Tv4-jour­na­lis­ter till par­ti­le­da­ren Jim­mie Åkes­son. Or­sak: En med­ar­be­ta­re på TV4 Spor­ten har twitt­rat på ett sätt som upp­fat­tas som ett för­svar av an­grep­pet mot Åkes­sons hem ti­di­ga­re i vec­kan.

– Det är to­talt om­dö­mes­löst och vi tar klart av­stånd, sä­ger Erik West­berg, sport­chef på TV4 och C Mo­re, till TT.

”Det he­la är myc­ket upp­rö­ran­de”, skri­ver SD:S press­chef Hen­rik Vinge. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.