Vålds­män an­grep pri­de­mö­te

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

UKRAI­NA. Två ukrains­ka po­li­ser ska­da­des i sam­band med en at­tack mot ett mö­te or­ga­ni­se­rat av gay- och trans­ak­ti­vis­ter i ukrains­ka Char­kiv, en­ligt po­li­sen. De två po­li­ser­na fick fö­ras till sjuk­hus se­dan de miss­hand­lats av en grupp ex­tre­mis­ter som an­grep ma­ni­fes­ta­tio­nen.

Vi­de­oklipp från plat­sen vi­sar maske­ra­de hu­li­ga­ner som brän­ner en hb­tq­flag­ga och går till at­tack mot mö­tes­del­ta­ga­re och po­li­ser. Fy­ra av an­gri­par­na har gri­pits av po­li­sen, en­ligt In­ter­fax-ukrai­na. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.