Fing­er­print-coo­ki­es

Hallands Nyheter - - Misans Mat -

ca 30 st

200 g mjukt smör 2 dl soc­ker 1 dl ka­ka­o­pul­ver 3 matske­dar mjölk 4 dl mjöl ½ tsk salt 1 tsk bak­pul­ver ½ tsk bikar­bo­nat Ca 20 st grädd­ko­lor 2–4 msk gräd­de Flingsalt

Gör så här: Sätt ug­nen på 175 gra­der. Vis­pa smör och soc­ker vitt och fluf­figt. Blan­da i ka­ka­o­pul­ver och mjölk. Blan­da mjöl, salt, bak­pul­ver och bikar­bo­nat i en skål. Rör ihop det med smör- och ka­ka­obland­ning­en. Lägg bak­plåts­pap­per på en plåt. Rul­la de­gen i små bol­lar som ska va­ra un­ge­fär 3 cm i di­a­me­ter.

Tips! Min köksfa­vo­rit – uni­ver­sal­red­ska­pet kul­järn – är som gjort för det­ta. När de fi­na cho­klad­ku­lor­na lig­ger på plå­ten an­vän­der man tum­men och gör en grop ovan­på var och en. Ba­ka mitt i ug­nen i 8–9 mi­nu­ter. Ka­kor­na ska bör­ja spric­ka li­te runt top­pen. Var be­redd på att de kan fly­ta ut li­te grand på plå­ten. Ta ut plå­ten och an­vänd bak­si­dan av en te­sked för att tryc­ka ner gro­pen igen. Låt ka­kor­na kall­na helt in­nan du går vi­da­re med ko­la­top­ping­en. Lägg ko­lor­na i en skål och till­sätt gräd­den. Har du valt en mjuk ko­la­sort från start räc­ker det med 2 matske­dar, är det hår­da ko­lor, så häll i än­nu en. Mik­ra på högs­ta ef­fekt i 1 mi­nut, rör om. Om ko­lan in­te smält helt så till­sätt en mat­sked gräd­de till och kör i yt­ter­li­ga­re 20 se­kun­der. An­vänd en te­sked och för­de­la ko­las­me­ten på ka­kor­na. Av­slu­ta med att strö li­te flingsalt över. Låt ko­lan sval­na li­te in­nan du ser­ve­rar di­na ka­kor. För­va­ra i kyl­skåpet el­ler frys in. I rumstem­pe­ra­tur hål­ler de i tre till fy­ra da­gar.

VEGGOMAT. Skip­par man baco­net är det en fin rätt även för ve­ge­ta­ri­a­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.