PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Dessvär­re sak­nar han de egen­ska­per som krävs av en pre­si­dent, och har gått ned sig i den rys­ka gytt­jan. Hit­tills har kon­trollin­stan­ser som rätts­vä­sen­det och kon­gres­sen skyd­dat för­fatt­ning­en. Ut­näm­ning­en av en sär­skild åkla­ga­re vi­sar ock­så att sy­ste­met trots allt fun­ge­rar.

Da­gens Nyheter (ob lib)

* Den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten lär sit­ta kvar ett bra tag fram­ö­ver. Re­pu­bli­ka­ner­na har trots allt ma­jo­ri­tet i kon­gres­sens bå­da kam­ma­re. Men med ti­den kan det även in­om det re­pu­bli­kans­ka par­ti­et bör­ja spri­das en insikt om hur myc­ket som står på spel.

Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.