Släpp in­te ut så myc­ket av­ga­ser!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Mal­te Zet­ter­gren Al­bin Lars­son Smil­la Sjöstrand klass 3:2 An­kar­sko­lan.

MIL­JÖ. Vi tyc­ker att vi in­te ska släp­pa ut av­ga­ser för det är då­ligt för mil­jön. Man ska för­sö­ka gå och cyk­la me­ra. Vi tyc­ker att vi mås­te va­ra li­te me­ra mil­jö­vän­li­ga­re. Mo­tar­gu­ment: Jag tyc­ker att vi mås­te åka mer flyg­plan och bil. Svar på mo­tar­gu­ment: För det förs­ta: Ska vi in­te släp­pa ut av­ga­ser för det är då­ligt för mil­jön.

För det and­ra: Om vi fort­sät­ter släp­pa ut av­ga­ser så kom­mer vi få svårt att an­das.

För det tred­je: Vi tyc­ker att Vi mås­te skär­pa oss.

Du kan slu­ta re­dan i dag. Nu mås­te vi slu­ta åka for­don som släp­per ut av­ga­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.