Vem stä­dar res­ten?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

NEDSKRÄPNING. Det stä­das på strän­der­na (ver­kar va­ra jät­te­vik­tigt, na­tur­ligt­vis ka­non­bra) men min frå­ga till an­sva­ri­ga i kom­mu­nen när ska ni få folk till att stä­da ut­med al­la vägar, i na­tu­ren, ut­med af­fä­rer, bo­stads­om­rå­den mm? Och till al­la er som kör till tip­pen och tap­par säc­kar, ris, möb­ler, däck, vir­ke, plast, fri­go­lit allt ......

Skärp er, vänd och ta hand om det själ­va. Be­rör­da:skriv svar tack!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.