Ex­ma­ke dömd för miss­han­del

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En man i 50-års­ål­dern döm­des i vec­kan till bö­ter för miss­han­del och ola­ga hot av ex­sam­bon. De blev oen­se om pri­set på det ge­men­sam­ma hu­set som låg ute för för­sälj­ning. En­ligt do­men skall han vid ett be­sök ha ho­tat hen­ne till li­vet samt ha spar­kat och bränt hen­ne med en ci­ga­ret­tän­da­re. Kvin­nan ring­de po­li­sen som fann hen­ne skär­rad och rädd. Man­nen er­kän­de ho­ten men ne­ka­de till miss­han­deln. Han döm­des för ola­ga hot och miss­han­del och mås­te be­ta­la 10.000 kro­nor bö­ter och 13.800 kro­nor i er­sätt­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.