Hjul­las­ta­re i brand på Värö bruk

Hallands Nyheter - - Varberg -

VÄRÖBACKA: En hjul­las­ta­re bör­ja­de brin­na på Värö bruk un­der tors­dags­kväl­len.

– Fö­ra­ren hann släc­ka bran­den själv med en pul­ver­brand­släc­ka­re. Vi säk­ra­de glöd­brän­der när vi kom fram, sä­ger Niklas Ro­sen­berg, in­re be­fäl vid rädd­nings­tjäns­ten i Hal­land.

En­ligt rädd­nings­tjäns­ten fanns det ing­en sprid­nings­risk till nå­gon bygg­nad.

Lar­met om bran­den in­kom kloc­kan 22.13 på tors­da­gen till SOS Alarm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.