Stal nar­ko­tika­klas­sad me­di­cin på sjuk­hu­set

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Po­li­sen i Var­berg har fått in en an­mä­lan an­gå­en­de stöld på sjuk­hu­set i Var­berg. Nå­gon har ta­git nar­ko­tika­klas­sad me­di­cin ur ett me­di­cin­rum. För att ta sig in i rum­met be­hövs en låstagg men ef­tersom dörren går igen lång­samt, kan det en­ligt an­mä­lan va­ra så att nå­gon kan ha ta­git sig in ef­ter att nå­gon va­rit i rum­met.

Hän­del­sen, som ska ha in­träf­fat i slu­tet av april, är an­mäld som stöld av me­di­cin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.