Fak­ta: Tung press på an­hö­ri­ga och den till­ta­la­de

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Un­der fre­da­gens för­hand­ling blev tryc­ket för stort även för Al­bin Ei­nar­sens pap­pa, som följt i stort sett he­la rät­te­gång­en på plats i rätts­sa­len. Un­der fre­da­gens för­hand­ling fick han kän­ning av smär­tor och tryck i brös­tet och för­des se­na­re med am­bu­lans till sjuk­hu­set för un­der­sök­ning. * Ti­di­ga­re har så­väl Al­bin Ei­nar­sens mam­ma som den 20-åri­ge till­ta­la­de i må­let fått be­svär av stun­dens all­var och be­hövt hjälp av sjuk­vår­da­re som kom­mit till plat­sen, men ock­så med hjälp och över­vak­ning på sjuk­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.