Be­sök sa­go­li­ka Trans­syl­va­ni­en!

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Trans­syl­va­ni­en är i förs­ta hand för­knip­pat med Dracu­la. Men här får du ock­så upp­le­va en rik kul­tur och histo­ria, häp­nads­väc­kan­de na­tur, char­mi­ga, liv­li­ga stä­der och ge­nu­i­na mö­ten med lo­kal­be­folk­ning­en. Med Nyt­ta & Nö­je be­ta­lar du 12 950 kr/per­son. Då in­går flyg t/r, fem nät­ter med del i dub­bel­rum på ho­tell av god stan­dard. Fru­kost al­la da­gar samt fem mål­ti­der inklu­si­ve mål­tids- dryck. Full­stän­digt pro­gram inklu­si­ve samt­li­ga en­tré­av­gif­ter, al­la trans­por­ter på res­må­let, svensk­ta­lan­de gui­de, flyg­skat­ter och sä­ker­hets­av­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.