Shang­hai – för al­la sma­ker!

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Upp­täck liv­li­ga Shang­hai! Till­sam­mans med en svensk­ta­lan­de gui­de får du upp­le­va en av Asi­ens häf­ti­gas­te stä­der. Pris med Nyt­ta & Nö­je: 11950 kr/per­son (ord pris 12950 kr/per­son) för del i dub­bel­rum 22–28/11 2017. I re­sans pris in­går flyg i eko­no­mi­klass från Gö­te­borg till Shang­hai, 5 nät­ter på 4-stjär­nigt ho­tell, svensk­ta­lan­de gui­de, full­stän­digt pro­gram inklu­si­ve samt­li­ga en­tré­av­gif­ter, fru­kost al­la da­gar och fem mål­ti­der, al­la trans­por­ter och ba­gage-han­te­ring i Ki­na, vi­sum till Ki­na, dricks till chauf­fö­rer och gui­der, flyg­skat­ter och sä­ker­hets­av­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.