Njut av en mi­ni­se­mes­ter på Gö­ta ka­nal!

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Un­der 3 da­gar tar du dig från sjösta­den Ma­ri­estad vid Vä­nern till Nors­holm i Ös­ter­göt­land. Med Nyt­ta & Nö­je be­ta­lar du en­dast 5 485 kr per per­son i dub­bel­hytt kat. C (ord. pris från 7 835 kr). För öv­ri­ga hytt­ka­te­go­ri­er gäl­ler 30 % ra­batt. I pri­set in­går hel­pen­sion och ut­flyk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.