Ta bå­ten över vack­ra Ös­ter­sjön i som­mar!

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Bo­ka in som­ma­rens skö­nas­te mi­ni­se­mes­ter! Åbo, som är byggt på sju kul­lar är en vik­tig hamn­stad och ett an­norlun­da res­mål. Men pas­sa på i år när Fin­land fi­rar 100 år som själv­stän­di­ga. I 4 da­gar med båt och buss upp­le­ver du skön na­tur, histo­ria och finsk kul­tur. Med Nyt­ta & Nö­je be­ta­lar du en­dast 2390 kro­nor (ord pris 3 390 kro­nor) för av­re­sa den 1/6 el­ler den 31/7. I pri­set in­går an­slut­nings­buss till Stock­holm, bo­en­de i 2-bädd­s­hytt t/r Stock­holm- Åbo, buffé på ut­re­san, 2-bädds­rum i Åbo, fru­kostar, ut­flyk­ter, samt re­se­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.