NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Mo­rups-lyng­en 5:5, Mo­rup 215, Mo­rup. Säl­ja­re: Lars To­mas Karls­son. Kö­pa­re: Hans-er­ik An­ders Li­bäck och Kerstin Ani­ta Fred­riks­son. Kö­pe­sum­ma: 2 725 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej Hju­lång­a­ren 2, Sten­viks­vä­gen 3, Fal­ken­berg, Fal­ken­berg Hju­lång­a­ren 3. Säl­ja­re: Karl Lennart Ro­sengren. Kö­pa­re: Kerstin Bir­git­ta Ro­sengren. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 352 000 (2015) kro­nor. Skrea 9:49, Gnej­s­vä­gen 40, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Claes Tho­mas Til­bert­son. Kö­pa­re: Pa­trik Jo­a­kim Tho­mas Karls­son och Je­le­na Karls­son. Kö­pe­sum­ma: 2 800 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 470 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.