Långa kö­er när ira­ni­er­na val­de sin pre­si­dent

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Många ira­ni­er ha­de ta­git sig ut för att rös­ta i pre­si­dent­va­let. där den sit­tan­de pre­si­den­ten Has­san Ro­ha­ni ut­ma­na­des av Ebra­him Rai­si. På bil­den kvin­nor i sta­den Qom, sö­der om hu­vud­sta­den Te­he­ran.

– Al­la bor­de rös­ta i det här vik­ti­ga va­let, sa­de Irans högs­te re­li­giö­se ledare ay­a­tol­la Kha­me­nei ef­ter att han rös­tat.

Den verk­stäl­lan­de mak­ten lig­ger hos pre­si­den­ten, som väljs på fy­ra år. Av lan­dets 80 mil­jo­ner in­vå­na­re har 56 mil­jo­ner rätt att rös­ta. (TT)

FOTO: EBRA­HIM NOROOZI/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.