Kas­ta­de hett vat­ten på 14-åring

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BURMA. En bur­me­sisk kvin­na som kas­tat ko­kan­de vat­ten på en 14­årig flic­ka som ar­be­ta­de i hen­nes hem har dömts till sju års fäng­el­se. Do­men är ett säll­synt ut­slag av rätt­vi­sa för hus­hålls­ar­be­tan­de barn i lan­det.

Kvin­nan greps för­ra året se­dan hon hällt två flas­kor ko­kan­de vat­ten över flic­kan – en för var­je apel­sin som hon an­kla­ga­des för att ha stu­lit. Flic­kan bränn­ska­da­des svårt.

Ti­o­tu­sen­tals unga bur­me­ser hjäl­per si­na fa­mil­jer ge­nom att ut­fö­ra hus­hålls­ar­be­te hos en väx­an­de elit i stä­der­na. (TT­AFP)

FOTO: MAJA SUSLIN/TT

Kom­bi­na­tions­far­ty­get KBV 002 Tri­ton vid ka­jen på Skepps­bron i Stock­holm in­nan det sat­te kurs mot Me­del­ha­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.