Stu­dent iden­ti­fi­e­rad i fär­ja

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SYDKOREA. Syd­ko­re­ans­ka myn­dig­he­ter har hit­tat kropps­de­lar till­hö­ran­de en av de fy­ra stu­den­ter som har sak­nats ef­ter fär­je­ka­ta­stro­fen i lan­det 2014. Över 300 män­ni­skor, de fles­ta gym­na­si­e­e­le­ver på ut­flykt, dog när den 6 800 ton tunga fär­jan sjönk ut­an­för Syd­ko­re­as syd­väst­ra kust.

I mars i år bär­ga­des fär­jan från havs­bott­nen. När man gick ige­nom far­ty­get hit­ta­des ben­bi­tar som ef­ter ana­ly­ser vi­sa­de sig till­hö­ra stu­den­ten. Fort­fa­ran­de sak­nas sju per­so­ner. (TT)

FOTO: LEE JUNG-HOON/YONHAP/AP

Ar­be­tet med att iden­ti­fi­e­ra de om­kom­na på­går i ham­nen i sta­den Mok­po.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.