Ny svensk in­sats ska räd­da liv

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MIGRATION. Det svens­ka kust­be­vak­nings­far­ty­get Tri­ton ska i som­mar bi­stå Ita­li­en med grän­sö­ver­vak­ning in­om ra­men för en Eu­ope­ra­tion. Det in­ne­bär fram­förallt sjö­r­ädd­nings­in­sat­ser.

Kust­be­vak­ning­en har fått un­der­rät­tel­se­in­for­ma­tion om att män­ni­sko­smugg­lar­nas ak­ti­vi­te­ter ökar.

– Det är ju myc­ket rö­rel­se nu. Spe­ci­ell för­vän­tar man sig fram­åt som­ma­ren när väd­ret blir bätt­re att många för­sö­ker ta sig upp mot Eu­ro­pa den vägen, sa­de be­fäl­ha­va­ren Claes Ja­kobs­son in­nan far­ty­get sat­te kus mot Me­del­ha­vet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.