Ter­ror­miss­tänkt av­förd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■STOCKHOLMSDÅD. Den and­ra per­son som har va­rit miss­tänkt för in­bland­ning i last­bils­då­det på Drott­ning­ga­tan har av­förts från ut­red­ning­en och för­un­der­sök­ning­en har lagts ned, sä­ger hans ad­vo­kat till SR Ekot.

Man­nen greps den 9 maj och an­hölls, men häk­ta­des in­te. Åkla­ga­re sa­de då att miss­tan­kar­na ha­de för­sva­gats och det där­för in­te fanns skäl att be­gä­ra man­nen häktad. Han för­sat­tes emel­ler­tid in­te på fri fot ut­an togs i för­var ef­tersom det ti­di­ga­re har fat­tats be­slut om att han ska ut­vi­sas ur Sve­ri­ge. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.