”Jag kom­mer in­te att av­gå”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BRASILIEN. Tu­sen­tals de­mon­stran­ter i Rio de Ja­nei­ro, São Pau­lo och hu­vud­sta­den Brasí­lia kräv­de Bra­si­li­ens pre­si­dent Michel Te­mers av­gång, ef­ter att han an­kla­gats för att ha dis­ku­te­rat be­tal­ning för att tys­ta ett po­ten­ti­ellt vitt­ne i lan­dets störs­ta kor­rup­tions­ut­red­ning. Te­mer sva­ra­de att han ”in­te kom­mer att av­gå”. – Jag kom­mer in­te att av­gå. Jag upp­re­par: Jag kom­mer in­te att av­gå, sa­de Te­mer argt och hyt­te med fing­ret i ett kort tv­sänt ut­ta­lan­de. (TT­AFP)

FOTO: RICARDO BOTELHO/AP

Bra­si­li­ens pre­si­dent Michel Te­mer sa­de un­der ett argt tv-fram­trä­dan­de att han in­te kom­mer att av­gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.