Fak­ta: Här pla­ce­ras värn­plik­ti­ga re­kry­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Nu­va­ran­de pla­ne­ring av lång grund­ut­bild­ning 2018/19:

■■Liv­gar­det 320 per­so­ner.

■■Norr­bot­tens Re­ge­men­te 420

■■Liv­re­ge­men­tets hu­sa­rer 190

■■Ska­ra­borgs re­ge­men­te 310

■■S skåns­ka re­ge­men­tet 260

■■Ar­til­le­ri­re­ge­men­tet 190

■■Luft­värns­re­ge­men­tet 270

■■Sjö­strids­sko­lan 150 ■■Ma­rin­ba­sen 60 ■■Am­fi­bi­e­re­ge­men­tet 135

■■Ska­ra­borgs flyg­flot­tilj 50

■■Ble­kinge flyg­flot­tilj 100

■■Norr­bot­tens flyg­flot­tilj 90

■■He­li­kop­ter­flot­til­jen 45

■■Luft­strids­sko­lan 150

■■Led­nings­re­ge­men­tet 350

■■För­svars­mak­tens

tek­nis­ka sko­la 60

■■Träng­re­ge­men­tet 350

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.