Kej­sa­ren kan tillå­tas ab­di­ke­ra

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■JAPAN. Den ja­pans­ka re­ge­ring­en har god­känt ett lag­för­slag som gör det möj­ligt för kej­sa­re Aki­hito att ab­di­ke­ra. Lag­för­sla­get kom­mer nu att skic­kas till par­la­men­tet för de­batt och slut­gil­tigt god­kän­nan­de.

Rap­por­ter om att kej­sa­ren öns­ka­de kli­va ner från den så kal­la­de Kry­san­te­mum­tro­nen togs emot med för­vå­ning i Japan i ju­li i fjol.

Om 83­åring­en väl­jer att trä­da till­ba­ka är det förs­ta gång­en på 200 år som en kej­sa­re i Japan gör det. Hans son kron­prin­sen Naru­hito står på tur att ta över. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.