Hul­tqvist i ”kon­struk­tivt” mö­te

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FÖRSVAR. För­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist har dis­ku­te­rat för­svars­sam­ar­be­tet med USA med sin ame­ri­kans­ke kol­le­ga Ja­mes Mat­tis i Pen­ta­gon.

– Det var i al­la de­lar ett myc­ket kon­struk­tivt och bra mö­te, sä­ger Hul­tqvist.

In­för mö­tet sa­de Ja­mes ”Mad Dog” Mat­tis till Da­gens Nyheter att Sve­ri­ge kan räk­na med USA:S hjälp om Ryss­land skul­le an­gri­pa.

– Ame­ri­ka kom­mer in­te att över­ge si­na al­li­e­ra­de och part­ners. Vi kom­mer att stå vid Sve­ri­ges och al­la and­ra de­mo­kra­ti­ers si­da, sa­de Ja­mes Mat­tis till tid­ning­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.