100 000 i bö­ter för bränd bock

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Den 21­åri­ge man­nen sa­de un­der rät­te­gång­en att han såg det ”som en kul grej” att sät­ta eld på Gäv­le­boc­ken i vint­ras. Nu har han dömts till vill­kor­lig dom, dags­bö­ter och ska­de­stånd på över 100 000 kro­nor, rap­por­te­rar SR P4.

Han fälls för grov ska­de­gö­rel­se, bland an­nat med hjälp dna från en mös­sa som gär­nings­man­nen tap­pa­de vid bran­den.

Den 50­års­ju­bi­le­ran­de boc­ken brän­des ner re­dan på in­vig­nings­da­gen den 27 no­vem­ber, trots ex­tra be­vak­ning. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.