BOGSERADE PÅ E4:AN – I 100 KNYCK.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Bi­lar­na ru­sa­de sö­derut på E4 i uppe­mot 100 kilo­me­ter i tim­men – med en bog­ser­li­na emel­lan sig.

När det förs­ta lar­met kom be­fann sig eki­pa­get i höjd med Mjöl­by. En knapp tim­me se­na­re fick po­li­sen stopp på bil­du­on i höjd med Hus­kvar­na, rap­por­te­rar Jön­kö­pings­pos­ten.

– Bi­lar­na ska för­u­tom hög has­tig­het även ha ving­lat över kör­ba­nan, sä­ger Björn Öberg, po­li­sens pressta­les­man.

Fö­ra­ren som bogserade miss­tänks för olov­lig kör­ning, me­dan kol­le­gan i bi­len bakom miss­tänks för dro­gratt­fyl­le­ri. Bå­da männen är en­ligt po­li­sen i 20­års­ål­dern. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.