Rib­ben­vik fort­sät­ter som GD

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MIGRATION. Mikael Rib­ben­vik fort­sät­ter som ge­ne­ral­di­rek­tör för Mi­gra­tions­ver­ket. Han har va­rit till­för­ord­nad ge­ne­ral­di­rek­tör se­dan sep­tem­ber 2016 då An­ders Da­ni­els­son läm­na­de pos­ten. Nu blir han GD ”på rik­tigt”.

– Han är en per­son som kan myn­dig­he­ten ut­an och in­nan. Han präglas av ge­nu­in kom­pe­tens och ett ut­omor­dent­ligt gott om­dö­me och ett gott hjär­ta, be­röm­de ju­sti­tie­ och mi­gra­tions­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son vid en press­träff. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.